zgody na turniej

            Katowice, dnia 28.10.2017

 

ZGODA

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna.……………………………………………………

w turnieju dekanalnym rozgrywek ministrantów w piłce nożnej, który odbędzie 28 października 2017 roku w Katowicach Załężu na obiekcie sportowym (sala gimnastyczna) przy Zespole Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza ul. Gliwicka 228.

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach.

Wyrażam zgodę̨ na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.

Oraz oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego syna zarejestrowanego podczas jego uczestnictwa w turnieju ministranckim w dniu 28.10.2017r. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na stronie ministranckiej i FB.

 

 

 

 

                                  -------------------------                                                                                                                                          Podpis Rodzica lub Opiekuna prawnego

 

 

Wypełnione zgody i podpisane przez Rodziców lub Opiekunów prawnych wszystkich uczestników należy oddać w dniu zawodów u Organizatorów, co jest warunkiem dopuszczenia drużyny do rozgrywek.

 

 

Wróć
Quiz
Księga gości
Galeria zdjęć
Urodziny
W dniu dzisiejszym żaden z ministrantów nie obchodzi urodzin.
Kronika
Ciekawe linki
Statystyki
Osób online: 3
Ilość odwiedzin: 4174115