Ministrant roku i punktacja

Zachęcam wszystkich ministrantów do sumiennej służby podczas całego roku. Pamiętając, że bardzo dobry ministrant to już ten, który tylko pilnuje swoich obowiązkowych służb! Nie trzeba być „w czołówce”, ale wystarczy tylko wykonywać dobrze swoje obowiązki, a to już jest najlepszym wynikiem! Zatem do dzieła!

Wróć