Zbliżające się terminy...

Ważne, aby jak największa liczba ministrantów z naszej wspólnoty mogła wziąć udział w tych wydarzeniach. Bliższe szczegóły zostaną podane w stosownym czasie.

Wróć