liturgika - księgi liturgiczne

Księgi liturgiczne możemy w skrócie podzielić na trzy kategorie:

I.Do Mszy Świętej

a)Ewangeliarz

b)Lekcjonarz

c)Modlitwy Powszechne

d)Mszał

II.Modlitwa i Śpiew

a)Agenda liturgiczna

b)Brewiarz

c)Śpiewnik

III. Przepisy i o liturgii

a)pontyfikał

b)rytuał

c)tabela pierwszeństwa

 

I.

a) Początkowo Ewangelię odczytywano z księgi, która zawierała całe Pismo Święte. Następnie cztery Ewangelie w całości umieszczano w oddzielnej księdze, jak współcześnie spotykamy wydanie samych Ewangelii. Kolejny krok to zamieszczenie w oddzielnej księdze tylko fragmentów, które były odczytywane podczas liturgii, nie całego tekstu ewangelii. Brakuje po prostu czasu na odczytywanie czterech Ewangelii w całości w ciągu jednego roku.

Księgę, która zawierała wyjątki z Ewangelii odczytywane podczas liturgii, nazywano poczynając od XIII wieku Ewangelistarzem. Jednak termin ten nie upowszechnił się, częściej stosowano nazwę Ewangeliarz. Zamieszczenie wyjątków Ewangelii w oddzielnej księdze pozwoliło na bogate i kosztowne, kunsztowne oprawy.

b) Jak sama nazwa wskazuje użawany jest podczas Mszy św. Zwiera czytania biblijne, psalmy responsoryjne, aklamacje przed czytaniem Ewangelii i Ewangelie.

c) We Mszy św. liturgia słowa Bożego kończy się modlitwą powszechną. Schematy modlitw i gotowe zestawy modlitwy powszechnej ułożone na cały rok liturgiczny zawiera specjalna księga. W języku polskim nosi ona tytuł "Modlitwa wiernych" i wydrukowana została w Katowicach w 1970 roku.

d) Mszał stanowi główną księgę zawierającą teksty stałe i zmienne Mszy św., oraz przepisy dotyczące jej sprawowania. Jego kolejne części można podzielić na:
1. liturgia słowa,
2. liturgia eucharystyczna,
3. prefacje czytane ( l - 90 ),
4. prefacje śpiewane ( l - 90),
5. modlitwy eucharystyczne (I, II, III, IV, V ),
6 modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania (I, II),
7. modlitwy eucharystyczne w mszach z udziałem dzieci (I, II, III),
8. obrzędy komunii,
9. obrzędy zakończenia,
10. obrzędy mszy świętej bez ludu.
11. uroczyste błogosławieństwa,
12. formularze mszy własnych o świętych,
13. msze wspólne (np.: msza o wielu pasterzach),
14. msze obrzędowe (np.: msza za nowożeńców),
15. msze w różnych potrzebach ( np.: msza w czasie wojny),
16. msze wotywne (np.: msza o Duchu Świętym),
17. msze za zmarłych.

 

II.

a) Agenda liturgiczna, księga zawierająca teksty, formuły oraz przepisy dotyczące sposobu celebracji nabożeństw, obrzędów błogosławieństw stosowanych podczas liturgii Kościoła Katolickiego, uwzględniające niekiedy tradycje diecezji, dla których wydaję się powyższą księgę. Do najbardziej popularnych należy agenda opolska oraz katowicka.

b) Brewiarz, który otrzymał nazwę Liturgia Horarum - Liturgia Godzin (Liturgia uświęcania czasu) zawiera teksty i przepisy dotyczące publicznych modlitw Kościoła. Dzieli się na cztery tomy:
1) okres Bożego Narodzenia (od I Niedzieli Adwentu),
2) okres Wielkanocy (od Środy Popielcowej),
3) od pierwszej do siedemnastej niedzieli w ciągu roku,
4) od osiemnastej niedzieli do końca roku kościelnego.

Zaś każdy z tych tomów ma charakterystyczny, tradycyjny układ
1. teksty okresowe (prorium de tempore),
2. teksty stałe (ordinarium),
3. psałterz podzielony na cztery tygodnie (psalterium per ąuattuor hebt domadas distributum),
4. teksty własne o świętych (proprium de sanctis),
5. teksty wspólne (communia).

c) Śpiewnik liturgiczny to księga zawierająca zapis nutowy oraz teksty pieśni wykonywanych podczas Mszy św. lub nabożeństw.

III.

a) Pontyfikał zawiera modlitwy i przepisy dotyczące obrzędów sakramentalnych i sakramentaliów, sprawowanych przez biskupa. Kolejno ukazywały się zreformowane części nowego pontyfikatu: Obrzędy święceń diakona, prezbitera i biskupa (1968r.), Obrzędy konsekracji dziewic (1970r.), Obrzędy błogosławienia opata i ksieni (1970r.), Obrzędy poświęcenia olejów katechumenów, chorych i krzyżma (1970 r.), Obrzędy bierzmowania (1971r.), Obrzędy udzielania posług (1972r.), Obrzędy dedykacji kościoła i ołtarza (1977r.). Kolejno tłumaczone są na język polski i adaptowane do naszych warunków i zwyczajów. W 1984r. Stolica Apostolska ogłosiła nowe Caeremoniale episcoporum. Jest to księga, która zawiera sposób odprawiania liturgii i nabożeństw przez biskupa.

b) Rytuał zawiera przepisy wraz z modlitwami i obrzędami, które odnoszą się do sprawowania sakramentów świętych i sakramentaliów. Oprócz rytuału dla całego Kościoła powszechnego, istnieją rytuały partykularne dla poszczególnych prowincji kościelnych czy diecezji. Te ostatnie szeroko uwzględniaj ą zwyczaj e miejscowe. Jako łacińskie wydania typiczne ukazały się już obrzędy wszystkich sakramentów. Przetłumaczone i zaadaptowane dla diecezji polskich zostały Obrzędy chrztu dzieci (1972r.), Obrzędy małżeństwa (1974r.), Obrzędy bierzmowania (1975r.), Obrzędy pogrzebu chrześcijańskiego (1977r.), Sakramenty chorych (1978r.), Obrzędy sakramentu pokuty (1981r.). W 1984r. Stolica Apostolska ogłosiła część Rytuału Rzymskiego: De benedictionibus, zawierającą różne błogosławieństwa i poświęcenia.

c) czytaj w tej  części strony

Wróć
Quiz
Księga gości
Galeria zdjęć
Urodziny
W dniu dzisiejszym żaden z ministrantów nie obchodzi urodzin.
Kronika
Ciekawe linki
Statystyki
Osób online: 2
Ilość odwiedzin: 4078094