Uzupełniamy dane

Proszę w sposób czytelny nanieść poprawki lub dostarczyć/przesłać poprawione informacje do księdza opiekuna.

Na probostwie nadal trwają problemy z Internetem. Z tego powodu z opóźnieniem będą aktualizowane poszczególne działy i podstrony.

Wróć